POR NIAJ SAMIDEANOj

Vi amas min. Jes! Ankau^ mi ne amas min! (Serge Gainsbourg) Tio c^i estas "blog" de Mori Teppei ( fama japano). Pardonon, Tio c^i "blog" estas skribata en nur esperanto!

Wednesday, August 31, 2005

C^u UMEBOSHI estas dang^era?


Saluton, mia samideanoj !

Hodiau^, Mi mang^is UMEBOSHI. UMEBOSHI estas japana mang^ajo. G^i estas tre acida kaj havas semo meze de g^i.

Ordinare, oni ne mang^as g^ian semon. Sed, hodiau^, mi faris eraron. Mi mang^is semo!

Une momenton, mia gorg^o s^tpig^is kun la semo. GARDU VIN !!*********************************

[hodiau^a vortoj]

dang^era=danger
acida=acid, sour
semo=seed
meze de...=middle of...
ordinare=usually
eraro=error
s^tpig^i=clog, plug up
gardu von! =save me, load!
gorg^o=throat